Nedan kan du välja vilka dokument du vill ladda ner, och spara ner flera stycken åt gången. Dessa sparas i en zip-fil på din dator.

Svetsbara tätskiktsmattor – Membranisolering

YEP3500

YEP3500 Produktblad
YEP3500 Byggvarudeklaration
Garantibevis 15 år
Garantibevis STG

YEP4500

YEP4500 Produktblad
YEP4500 Byggvarudeklaration
Garantibevis 15 år
Garantibevis STG

YEP6500

YEP6500 Produktblad
YEP6500 Byggvarudeklaration
Garantibevis 15 år
Garantibevis STG

Takisolering – Mineralull

Isoroc

Isoroc produktblad
Isoroc ISO Certificate 9001-2008
Isoroc Säkerhetsdatablad

Izovat Takboard i60

Izovat Takboard i60 Produktblad
Izovat Säkerhetsdatablad
Izovat Byggvarudeklaration
Izovat CE märkning

TechnoRoof

TechnoRoof N30, V50 och V60 Produktblad
TechnoRoof Säkerhetsdatablad
TechnoRoof N30 och V60 Miljövarudeklaration
TechnoRoof N30 Prestandadeklaration
TechnoRoof V50 Prestandadeklaration
TechnoRoof V60 Prestandadeklaration

Underlagstäckning

YAP Underlay PRO 550

YAP Underlay Pro 550 Produktblad
YAP Underlay PRO 550 Montageanvisning

YEM2000

YEM2000 Produktblad
YEM2000 Byggvarudeklaration

YEP2200

YEP2200 Produktblad
YEP2200 Byggvarudeklaration

YEP2500

YEP2500 Produktblad
YEP2500 Byggvarudeklaration

Ytbeläggning – Bituminösa tätskikt

Astroflex SBS6000 Supra

Astroflex SBS6000 Supra Produktblad
Astroflex SBS6000 Supra Godkännandebevis
Astroflex SBS6000 Supra Byggvarudeklaration
Skötsel- och Underhållsinstruktioner
Garantibevis 15 år

Bitumelit SBS5800

Bitumelit SBS5800 Produktblad
Bitumelit SBS5800 Godkännandebevis
Bitumelit SBS5800 Byggvarudeklaration
Skötsel- och Underhållsinstruktioner
Garantibevis STG
Garantibevis 15 år

Temaflex Green SBS5500

Temaflex Green SBS5500 Produktblad
Temaflex SBS5500 Godkännandebevis
Temaflex GREEN SBS5500 Byggvarudeklaration
Skötsel- och Underhållsinstruktioner
Garantibevis 15 år
Garantibevis STG

Temaflex SBS5000 Kristall

Temaflex SBS5000 Kristall Produktblad
Skötsel- och Underhållsinstruktioner
Garantibevis 15 år
Garantibevis STG

Temaflex SBS5500

Temaflex SBS5500 Produktblad
Temaflex SBS5500 Godkännandebevis
Temaflex SBS5500 Byggvarudeklaration
Skötsel- och Underhållsinstruktioner
Garantibevis 15 år
Garantibevis STG

Temaflex SBS5500 Titanium

Temaflex SBS5500 Titanium Produktblad
Temaflex SBS5500 Titanium Byggvarudeklaration
Temaflex SBS5500 Godkännandebevis
Skötsel- och Underhållsinstruktioner
Garantibevis 15 år
Garantibevis STG

Ytbeläggning – Takduk

Logicroof V-RP

Logicroof V-RP Broschyr
LogicRoof V-RP produktblad
Garantibevis 15 år
LogicRoof V-RP Skötsel och Underhåll