Skandinaviska Takgarantier AB

Skandinaviska Takgarantier AB handlägger ansvarsförsäkringar i Sverige, Norge, Finland och Danmark beträffande takentreprenader för tätskiktstillverkaren, Georg Börner Chemisches Werk GmbH & Co (Börner). Börner grundades 1882 och som pionjärer inom tätskiktsbranschen var de 1920 bland de första att tillverka tätskikt på rulle. De är idag en utav Europas ledande tillverkare av tätskikt och kemiska produkter för tätning.

Ansvarsutfästelsen lämnas endast till medlemsföretag som auktoriserats av STG. Tätskiktsentreprenaderna utförs i enlighet med STG Takhandbok 2014 som är baserad på de riktlinjer och rekommendationer som återfinns i RA11 och HusAma11.

www.takgarantier.se

Garantibevis STG Börner

Tätskiktsprodukter för proffs