Skandinaviska Takgarantier AB

Skandinaviska Takgarantier AB handlägger ansvarsförsäkringar i Sverige, Norge, Finland och Danmark beträffande takentreprenader för tätskiktstillverkaren, TechnoNicol Ltd. Med en tillverkningsvolym som överstiger 100 miljoner m2 årligen, 5000 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kr, är företaget störst i Europa inom tätskikt för tak.

De ansvarsförsäkringar som utfärdas av Skandinaviska Takgarantier AB för TechnoNicols räkning är återförsäkrade hos försäkringsbolaget Allianz, ett av världens största försäkringskoncerner.

Ansvarsutfästelsen lämnas endast till medlemsföretag som auktoriserats av STG. Tätskiktsentreprenaderna utförs i enlighet med STG Takhandbok 2014 som är baserad på de riktlinjer och rekommendationer som återfinns i RA11 och HusAma11.

www.takgarantier.se

Garantibevis STG

IF Entreprenadförsäkring (5 + 5 + 5 år)

I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs.

Garantibevis IF

Tätskiktsprodukter för proffs