Astroflex SBS6000 Supra

Produktbeskrivning

Astroflex SBS6000 Supra består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet och rivhållfasthet.
Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.
Astroflex SBS6000 Supra är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Astroflex SBS6000 Supra appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.
Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt enbart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.
Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2) Testrapport nr. RTE2255/05). P-märkt enl. Boverkets Byggregler (BBR), SITAC, Bevis nr. 0218/06. Uppfyller certifieringsregel CR001, klass TKY-A-0234.