Bitumelit SBS5800

Produktbeskrivning

Bitumelit SBS5800 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.
Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.
Bitumelit SBS5800 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Bitumelit SBS5800 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.
Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.
Testad och P-märkt av SP, certifikat nr. SCO584-14 i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och uppfyller tätskiktsklass TKY-A-0234.
Kontrollavtal med VTT, nr. VTT-V12301-06