Börner PF SBS5500 Green

Produktbeskrivning

Börner PF SBS5500 Green består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet. Börner PF SBS5500 Green består till 1% av ämnet Preventol B som effektivt skydd mot rotpenetrering av tätskiktet. Preventol B uppfyller högt  tällda miljökrav.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Börner PF SBS5500 Green är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Börner PF SBS5500 Green appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga. Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämnda underlag.

Klass TKY-A-0234. Brooft(t2)