Börner PF SBS5500

Produktbeskrivning

Börner PF SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Börner PF SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Börner PF SBS5500 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt enbart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Verkan av eld & tätskiktsklass

Tätskiktsmattan är godkänd för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.

Klass TKY-A-0234. Broof(t2)