Börner PF5500 Kristall

Produktbeskrivning

Börner PF SBS5000 Kristall består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat, kristallsvart granulat, undersidan med en tunn polyetenfolie.

Börner PF SBS5000 Kristall är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Börner PF SBS5000 Kristall appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Listtäckning

Vid montering av listtäckning används 0,70 + 0,30 m breda våder. En diagonalt kluven 50×50 mm regel, s.k trekantslist monteras i skarven som sedan täcks med 0,30 m våd. Utförandet är en traditionell takläggningsmetod och ger ett tak med en tidlös estetik och prägel.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.