Izovat Takboard i60

Produktbeskrivning

Izovat Takboard tillverkas med tvärställda fibrer vilket innebär ökad kompression och styrka och gör produkten idealisk för användning på låglutande tak. Tillverk-ningsmetoden säkerställer även en jämn densitet, längre bibehållen lastupptagningsförmåga och mycket god värmekonduktivitet.

Användningsområde

Används som övre skiva i kombination med typ 30 KpA takunderskiva vid utvändig isolering av låglutande yttertak med tätskikt av papp eller duk. Kan även användas som utjämnande skikt vid renovering av gamla tak.

Verkan av eld

Izovat Takboard är helt obrännbar och är brandklassad i Euroklass A1 enl. EN 13501-1.

Hantering & lagring

Izovat Takboard levereras i skivor på engångsträpall, helt klädd med krympfolie. Emballaget är ett temporärt väderskydd samt skydd under transport. För långtidslagring rekommenderas lagring under tak.
Skivformatet är som standard 2000 x 1200 mm men kan även fås i 1000 x 600.