Monomax® SBS5500

Produktbeskrivning

Monomax® SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Monomax® SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Monomax® SBS5500 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga. Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten  om Brandförsvars föreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring. 

Applicering

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt enbart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.

Testad och godkänd enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2). Testrapport nr. 039-CPR-2022).