TechnoRoof

Produktbeskrivning

TechnoRoof tillverkas med tvärställda fibrer vilket innebär ökad kompression och styrka och gör produkten idealisk för användning på låglutande tak. Tillverkningsmetoden säkerställer även en jämn densitet, längre bibehållen lastupptagningsförmåga och mycket god värmekonduktivitet. TechnoRoof finns i tre olika utföranden:

TechnoRoof Base 30 – Takunderskiva
Används i kombination med TechnoRoof Top 60 / Top 80 eller Izovat i60 / i80 Takboard för isolering av låglutande yttertak med tätskikt av papp eller duk.

TechnoRoof Top 60 / Top 80 – Takboard
Används i kombination med takunderskiva TechnoRoof Base 30 vid utvändig isolering av låglutande yttertak med tätskikt av papp eller duk. Kan även användas som utjämnande skikt vid renovering av gamla tak.

TechnoRoof Top 50 – Kombiskiva
Används som enskiktsisolering av låglutande yttertak med tätskikt av papp eller duk.

Verkan av eld

TechnoRoof är helt obrännbar och är brandklassad i Euroklass A1 enl. EN 13501-1.

Hantering & lagring

TechnoRoof Takisolering levereras i skivor på engångs träpall, helt klädd med krympfolie. Emballaget är ett temporärt väderskydd samt skydd under transport. För långtidslagring rekommenderas lagring under tak.
TechnoRoof Takisolering levereras som standard på 240 cm höga pallar, vilket innebär 50 % mindre lossning och lyft till takplan samt enklare avfallshantering.
Skivformatet för takunderskivorna och kombiskivorna är som standard 1200 x 1200 mm men kan även fås i 1200 x 600 mm vilket kan vara lämpligt vid tyngre isoler