Temaflex Green SBS5500

Produktbeskrivning

Temaflex Green SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet. Temaflex Green består till 1% av ämnet Preventol B som effektivt skydd mot rotpenetrering av tätskiktet. Preventol B uppfyller högt ställda miljökrav.
Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.
Temaflex Green SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Temaflex Green SBS5500 appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.
Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.
Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2) Testrapport nr. RTE2255/05). P-märkt enl. Boverkets Byggregler (BBR), SITAC, Bevis nr. 0218/06. Uppfyller certifieringsregel CR001, klass TKY-A-0234.