Temaflex SBS5500 Titanium

Produktbeskrivning

Temaflex SBS5500 Titanium är en tätskiktsmatta modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger tätskiktet mycket god dimensionsstabilitet, draghållfasthet och brottöjning.
Översidan är belagd med vitt, reflekterande granulat som, förutom att minska takets yttemperatur med ca 35%, bryter ner skadliga kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SOx).
Granulatet är tillverkat med tillsats av titaniumdixoid (TiO2). När takytan utsätts för UV-strålning påbörjas nedbrytningsprocessen och de skadliga partiklarna konverteras till ofarliga och ekologiskt neutrala substanser. Effekten är oförändrad under hela takets livslängd.

Vägledning vid projektering

Temaflex SBS5500 Titanium appliceras genom kallklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.
Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.
Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2) Testrapport nr. RTE2255/05). P-märkt enl. Boverkets Byggregler (BBR), SITAC, Bevis nr. 0218/06. Uppfyller certifieringsregel CR001, klass TKY-A-0234.