Temaflex SBS5500

Produktbeskrivning

Temaflex SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester & glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensions- stabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.
Temaflex SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

Temaflex SBS5500 appliceras genom kallklistring, mekanisk infäst- ning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga. Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt en- bart av överläggen. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget. För mer information se Takpärmen, www. takgarantier.se.

Verkan av eld & P-märkning

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämda underlag.
Testad och godkänd av VTT enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2). Testrapport nr. RTE2255/05). P-märkt enl. Boverkets Byggregler (BBR), SITAC, Bevis nr. 0218/06. Uppfyller certifieringsregel CR001, klass TKY-A-0234.Garantier