YAP Underlay PRO 550

Produktbeskrivning

Båda sidor är belagda med en armerande polypropenfilt som, förutom att förstärka tätskiktet, även fungerar som
halkskydd. Tätskiktet är på båda sidor försedd med självklistrande kanter som är belagda med polymiserad, självhäftande bitumen som fäster väl även i kyla. YAP Underlay PRO 550 har en stomme av polyester med mycket hög rivhållfasthet. Stommen är belagd med bitumen med SBS tillsat som gör att materialet förblir flexibelt och smidigt även vid låga temperaturer samt underlättar detaljutföranden betydligt.
YAP Underlay PRO 550 levereras i rullar om 25x1m. Vikten är endast en tredjedel jämfört med konventionell underlagspapp, vilket innebär betydligt enklare hantering, applicering och mindre spill.

Godkännande
YAP Underlay PRO 550 är godkänd av Sveriges Provnings- och Forskningsintitut och certifierad av SITAC enligt Boverkets Byggregler (BBR) enl. 8:22 & 6:5331.
Godkännande nr: SC0748-14