YEM2000

Produktbeskrivning

YEM2000 är en underlagstäckning med låg riv- och draghållfasthet för underlagstäckning av tak som ej utsätts för hög mekanisk åverkan.
Materialet är uppbyggt på en glasfiberstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta ärskiljer produkten från traditionell underlagstäckning typ YAM2000 som tillverkas med oxiderad bitumen och som därmed ej kan appliceras i kyla.
Över- och undersida är belagd med fin sand. YEM2000 finns med och utan självklistrande kanter. Vid självklistrande utförande är rullen försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för enkel applicering med dolda skarvar.