YEP2200

Produktbeskrivning

YEP2200 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för underlagstäckning av tak som utsätts
för hög mekanisk åverkan.
Materialet är uppbyggt på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta särskiljer produkten från traditionell underlagstäckning typ YAP2200 som tillverkas med oxiderad bitumen och som därmed ej kan appliceras i kyla.
Över- och undersida är belagd med fin sand. YEP2200 finns med och utan självklistrande kanter. Vid självklistrande utförande är rullen försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för enkel applicering med dolda skarvar.
Uppfyller rekommendationerna i HusAma 11.