YEP2500

Produktbeskrivning

YEP2500 är en underlagstäckning med hög riv- och drag hållfasthet för underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk åverkan.
Materialet är uppbyggt på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta särskiljer produkten från tradtionell underlagstäckning typ YAP2200 som tillverkas med oxiderad bitumen som därmed ej kan appliceras i kyla.
Över- och undersida är belagd med fin sand. YEP2500 finns med och utan självklistrande kanter. Vid självklistrande utförande är rullen försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för enkel applicering med dolda skarvar.

Användningsområde

YEP2500 används som underlagstäckning för spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp eller takshingel.
Uppfyller rekommendationerna i HusAma 11.
YEP2500 utan klisterkant används som undre lag i 2-lagstäckningar i kombination med skifferbelagd ytbeläggning typ Temaflex SEP4000 alt. SBS500.