Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är sandad medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

Används som förstärkning vid t.ex ränndalar, brunnar, stosar och vid liknande utsatta områden på tak, terassbjälklag, parkeringsdäck, källarytterväggar vid lättare belastning och mekanisk åverkan.

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är sandad medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

Används som förstärkning vid t.ex ränndalar, brunnar, stosar och vid liknande utsatta områden på tak, terassbjälklag, parkeringsdäck, källarytterväggar vid hög yttre belastning och mekanisk åverkan.

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en mycket kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är sandad medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

Används som 1-lagstäckning på broar, terrassbjälklag, balkonger, parkeringsdäck och s.k ”omvända tak” etc. Mycket tålig för stora rörelser i underlaget och vid extrem yttre belastning och åverkan.