Produktbeskrivning:

Elastisk, spikbar tätskiktsmatta med mycket låg vikt uppbyggd på en kraftig polyesterfilt med hög rivhållfasthet som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med armerande polypropenfilt som, förutom att förstärka tätskiktet, fungerar som halkskydd. Rullen är försedd med övre- och undre avdragsbar remsa för självklistrande applicering. Den låga vikten innebär väsentligt enklare hantering, applicering och mindre spill.

Användningsområde:

Som underlagstäckning på spikbara underlag för ytskikt av papp, plåt, betong-eller tegelpannor, takshingel. Minsta tillåtna taklutning är 100. Uppfyller rekommendationerna i Hus-Ama 11 (JSB1, JSC1)

Produktbeskrivning:

Produktbeskrivning: Elastisk, spikbar tätskiktsmatta uppbyggd på en mineralfiberfilt med låg rivhållfasthet som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Över-och undersida är sandad. Finns med eller utan klisterkant. Vid klisterkantsutförande är rullen försedd med övre- och undre avdragsbar remsa för självklistrande applicering.

Användningsområde:

Som underlagstäckning på spikbara underlag för ytskikt av papp, plåt, betong-eller tegelpannor, takshingel. Minsta tillåtna taklutning är 100.

Produktbeskrivning:

Elastisk, spikbar tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt med hög rivhållfasthet som belagts med SBSpolymiserad bitumen. Över-och undersida är sandad. Finns med eller utan klisterkant. Vid klisterkantsutförande är rullen försedd med övre- och undre avdragsbar remsa för självklistrande applicering.

Användningsområde:

Som underlagstäckning på spikbara underlag för ytskikt av papp, plåt, betong-eller tegelpannor, takshingel. Minsta tillåtna taklutning är 100. Uppfyller rekommendationerna i Hus-Ama 11 (JSB1, JSC1)

Produktbeskrivning:

Elastisk, spikbar tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt med hög rivhållfasthet som belagts med SBSpolymiserad bitumen. Över-och undersida är sandad. Finns med eller utan klisterkant. Vid klisterkantsutförande är rullen försedd med övre- och undre avdragsbar remsa för självklistrande applicering.

Användningsområde:

Som underlagstäckning på spikbara underlag för ytskikt av papp, plåt, betong-eller tegelpannor, takshingel. Minsta tillåtna taklutning är 100. Uppfyller rekommendationerna i Hus-Ama 11 (JSB1, JSC1)