Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med skiffer (mörkgrå som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. 0796/97)

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med skiffer (mörkgrå som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med skiffer (mörkgrå som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen med tillsats av växthämmande medel (Bayer - Preventol B). Översidan är belagd med skiffer (grön som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.

Produktbeskrivning:

En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översida belagd med vitt reflekterande skiffergranulat med titaniumdioxid som, förutom att minska takets yttemperatur med ca 35%, bryter ner skadliga kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SOx). Undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering.

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med valsat, kristallsvart granulat, undersidan med en tunn polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Speciellt lämplig vid listtäckning.