Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med skiffer (mörkgrå som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. SC0584-14)

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med skiffer (mörkgrå som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. 0218/06)

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen med tillsats av växthämmande medel (Bayer - Preventol B). Översidan är belagd med skiffer (grön som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktionsom renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. 0218/06)

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med skiffer (mörkgrå som standard) medan undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. 0796/97)

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymiserad bitumen som belagts med vitt skiffergranulat med titaniumdioxid som bryter ned skadliga partiklar. Översidan är belagd med vitt, reflekterande granulat som, förutom att minska takets yttemperatur med ca 35%, bryter ner skadliga kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SOx). Undersidan är försedd med polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Godkännandebevis utfärdat av SITAC för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Godkännandebevis nr. 0218/06)

Produktbeskrivning:

Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig polyesterfilt som belagts med SBS- polymiserad bitumen. Översidan är belagd med valsat, kristallsvart granulat, undersidan med en tunn polyetenfolie.

Användningsområde:

1-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som renovering. Speciellt lämplig vid listtäckning. Testad och godkänd av VTT för applicering på brännbara och obrännbara underlag. (Testmetod ENV 1187:2002 (BROOFT2). Testrapport nr. RTE2255/05.)